Informare privind prelucrare date cu caracter personal

de către S.C. EMGAZ CONSTRUCT S.R.L

 

S.C. Emgaz Construct S.R.L., cu sediul în București, Strada Armeniș, nr. 2, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J/40/17602/19.10.2005, CUI/CIF RO 18054275, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate: clienți (chiar și după încetarea relației contractuale), reprezentanții clientului, clienți potențiali (denumiți, în mod generic „persoane vizate”).

S.C. Emgaz Construct S.R.L  informează prin prezenta Persoanele Vizate cu privire la modul în care le prelucrează datele cu caracter personal în contextul activității desfășurate de Emgaz Construct, precum și cu privire la drepturile pe care le au Persoanele, începând cu 25 mai 2018 (data intrării în vigoare a GDPR).

Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt importante pentru noi- S.C. Emgaz Construct S.R.L. ( denumit în continuare Emgaz).

 Ce contine informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • scopul prelucrării datelor cu caracter personal
 • temeiurile colectării datelor cu caracter personal
 • terții către care am putea divulga datele cu caracter personal
 • durata prelucării datelor cu caracter personal
 • ce se poate întâmpla în cazul în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal
 • drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor de către Emgaz și modul în care le puteți exercita
 • detaliile la care ne puteți contacta cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu character personal
 • situațiile în care se aplică această informare și modificările sale

 

 

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopul colectării datelor și temeiul legal

Emgaz vă prezintă toate situațiile în care ar putea folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în funcție de categoria de care aparțineți .

 • Client al Emgaz Construct

 

Emgaz poate folosi date dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • Prestarea serviciilor noastre: utilizăm datele dumneavoastră în procesul de obținere a avizelor necesare în vederea executării termenilor contractuali dintre Emgaz și dumeavoastră, încheierea contractului de prestrări servicii dintre Emgaz și dumneavoastră
 • Temei: art. 6 alin. 1 lit.b GDPR
 • Comunicarea cu dumneavoastră în vederea rezolvării tuturor solicitărilor: datele sunt folosite în scopul de a răspunde eventualelor solicitări, reclamații și întrebări venite din partea
 • Temei: art. 6 alin. 1 lit.a
 • Îmbunătățirea exeperienței dumneavoastră pe website-ul nostru: www.emgaz.ro
 • Gestionarea sistemelor noastre IT
 • Răspuns la solicitările autorităților/ instituțiilor sau prelucrarea datelor în cazul în care legea ne obligă: există posibilitatea ca uneori să fim sub o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele pe o anumită perioadă sau de a prelucra în alt mod datele dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.
 • Marketing direct și comunicări comerciale: Emgaz construct dorește să își țină aproape clienții cu privire la noutățile și serviciile oferite de companie. De asemenea în cazul în care nu vă exercitați dreptul de opoziție, putem folosi adresa dvs. de corespondență fizică și alte canale de comunicare pentru a vă transmite comunicări comerciale.

Temei: art. 6 alin. 1 lit.a

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul–a se vedea, pentru detalii.

 • Personalizarea ofertelor: Dorim să vă oferim produse și servicii cât mai relevante, în acord cu profilul dumneavoastră. De aceea, în baza acordului dumneavoastră putem analiza datele și informațiile despre dvs. din baza noastră de date internă, cum ar fi informații privind datele dumneavoastră de identificare, datele pe care ni le-ați furnizat cu privire la proprietatea pe care o dețineți sau în cadrul căreia locuiți, istoricul dumneavoastră de client, interacțiunile cu societatea noastră etc.

Temei: art. 6 alin.1 lit. a

 • Apărarea drepturilor și a intereselor Emgaz sau a altor persoane: există posibilitatea ca Emgaz să prelucreze datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrare, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților și consultanților sau altor persoane juridice care sunt implicate în cadrul acelor dispute. În acest caz vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

Temei: art.6 alin. 1 lit.c

 

 

 

 • Clienți potențiali ai Emgaz Construct

 

 • Reprezentant al clientului Emgaz Construct

 

 1. Terții către care am putea divulga datele cu caracter personal

De la caz la caz, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către:

-Furnizorul local de gaze naturale

-Furnizolul local de energie electrică

-Furnizorul local de apă pluvială

-Instituții publice în vederea obținerii avizelor necesare pentru executarea lucrării conform contractului de prestări servicii

-Furnizori de produse software/hardware și acordarea de asistență tehnică/administrare necesară pentru astfel de produse

-Furnizori de servicii de poștă/curierat

-Furnizori de servicii de asistență juridică, executori judecătorești, consiliere comercială, alte tipuri de asistență necesară, acționând în domeniul consilierii pe diferite aspecte

 

Emgaz Construct nu transmite și nu intenționează să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale.

 

 1. Cât timp putem păstra datele dumeavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră sunt stocate în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal.

Perioada de stocare a datelor este bazată stabilită conform normelor legale, având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumitor date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre .

La cerere, puteți obține informații suplimentare despre termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 

 1. Ce se poate întâmpla în cazul în care nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

În calitate de client, reprezentant al clientului sau client potențial nu aveți nici o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care nu ne oferiți datele solicitate, nu vom putea încheia/negocia un contract de prestări servicii, nu vom putea să vă oferim accesul la platforma noastră online client-friendly, nu vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră, nu vom putea trimite comunicări cu privire la serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

 

 

5. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor de către  Emgaz și modul în care le puteți exercita.

 • Dreptul de acces la date: puteți obține de la Emgaz confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră, precum și informații privind specificul prelucrării. Puteți obține gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

Temei: art. 15 GDPR

 

 • Dreptul de rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră. cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;

 

Temei: art. 16 GDPR

 

 •  Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când:

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;

-v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;

-datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

-datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

Temei: art 17 GDPR

 

 • Dreptul la retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;

Temei: art. 7 și art.19 GDPR

 

 • Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Temei: art. 21 GDPR

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Temei: art. 18 GDPR

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră. cu caracter personal într-o formă structurată. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră, cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Temei: art. 20 GDPR

 

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

Temei: art. 77 GDPR

 

 

Modurile în care vă puteți exercita drepturile

Pentru oricare din drepturile menționate mai sus vă rugăm să ne contactați oricând folosind detaliile noastre de contact, menționate mai jos.

Vă asigurăm de promptitudinea răspunsului și de facilitatarea imediată a drepturilor dumneavoastră.

 

 

 1. Detaliile la care ne puteți contacta cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă stăm la dispoziție pentru orice fel de comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această informare sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

 

Denumire completă: S.C. Emgaz Construct S.R.L.

Adresă: Strada Armeniș, nr. 2, Parter, București, Sector 3, cod poștal 32482

Telefon: 0731 015 015/ 021 345 55 51

Adresa de e-mail: office@emgaz.ro

Website: https://www.emgaz.ro/

 

 1. Situațiile în care se aplică această informare și modificările sale

Această informare se aplică exclusiv persoanelor ce aplează la serviciile Emgaz Construct si au calitatea de client/ reprezentant al clientului sau client potențial.

Este posibili să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acestei note pe website cu 30 de zile înainte de intrarea sa în vigoare.